De training ARIJ is voor alle jeugdhulpprofessionals, trainers, gedragswetenschappers en leidinggevenden die gaan werken met de ARIJ of al werken met de ARIJ, en hun kennis van het instrument willen verdiepen.

Fortho heeft de ARIJ trainingen belegd bij de gecertificeerde trainers van TIM Academie. Fortho heeft ruime expertise en ervaring met de ontwikkeling en validering van instrumenten voor jeugd- en volwassenenzorg. TIM Academie beschikt over uitstekende kennis van het gebruik van instrumenten in de hulpverlening én het trainen van professionals. Gezamenlijk hebben wij het doel de kwaliteit van de ARIJ te verhogen én het gebruik verder te optimaliseren.

Als u bij TIM Academie uw training aanvraagt bent u verzekerd van een kwalitatieve trainer, waarbij de training tot stand is gekomen in samenspraak met de ontwikkelaars van de ARIJ. De feedback van de gebruikers en cursisten als ook een deel van het de trainingskosten zullen gebruikt worden voor onderhoud en doorontwikkeling van het instrument. Zo blijft het een gebruiksvriendelijk, handzaam en vrij toegankelijk instrument!

 

Alle trainingen zijn SKJ geregistreerd voor jeugd en gezinsprofessionals. Om een training interactief te houden is de maximale groepsgrootte 15 personen.

ARIJ light

De ARIJ light training biedt een korte kennismaking met de instrumenten. De training bevat uitleg over het gebruik, de achtergrond en laatste ontwikkelingen. In de training wordt geoefend met de ARIJ-Risicotaxatie aan de hand van casuïstiek. Na het volgen van deze training hebben de deelnemers meer inzicht waarom de ARIJ van belang is, hoe de ARIJ werkt en hoe het instrument ondersteunend is in het terugdringen van onveiligheid van kinderen.

Duur : 2 uur
Accreditatie : 3 SKJ punten
Kosten in company : € 750,- per groep tot 15 personen

Dé ARIJ training

In Dé ARIJ training wordt ARIJ geïntroduceerd en toegelicht. De training biedt een kennismaking met de instrumenten en uitleg over het gebruik, de achtergrond en laatste ontwikkelingen. In deze training is er naast kennismaking met de ARIJ ook aandacht voor de plaatsing van de ARIJ in het hulpverleningsproces. Er wordt eveneens kort aandacht besteed aan de samenhang tussen de ARIJ, de Meldcode en andere instrumenten zoals de Zelfredzaamheid-Matrix. Na de training wordt een toets toegestuurd, waarin alle informatie samenkomt. Deze toets wordt door de deelnemer individueel gemaakt en door de trainer van persoonlijke feedback voorzien. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers de ARIJ gebruiken in hun hulpverleningstrajecten én hebben deelnemers zicht op hun bekwaamheid in het gebruik van de ARIJ.

Duur : 2 uur bijeenkomst + 1 uur toets
Accreditatie : 5 SKJ punten
Kosten in company : € 750,- per groep tot 15 personen
+ € 45,- per deelnemer voor de toets
Kosten individuele deelname : € 170,- (toets inbegrepen)

ARIJ Pro training

De ARIJ Pro training bestaat uit twee dagdelen van elk 3 uur. De Pro training richt zich op het beheersen van de ARIJ, het gebruik van de ARIJ in het hulpverleningsproces én de gesprekstechnieken om kind onveiligheid uit te vragen en bespreekbaar te maken. Tevens is er tijdens deze training de mogelijkheid voor deelnemers om eigen casuïstiek in te brengen. Tussen de twee bijeenkomsten in krijgen de deelnemers de gelegenheid om te oefenen met de ARIJ aan de hand van een casus. Deze casus wordt centraal besproken op de tweede bijeenkomst. De Pro training wordt afgerond met een reflectieopdracht die weergeeft wat de deelnemer geleerd heeft. Na het volgen van deze training kunnen de deelnemers de ARIJ plaatsen in hun hulpverleningstrajecten, hebben zij zicht op hun bekwaamheid in het gebruik van de ARIJ en hebben zich gesprekstechnieken eigen gemaakt voor het bespreken van veiligheid in het gezin.

Duur : 2 x 3 uur plus 2 uur toets en huiswerk
Accreditatie : SKJ 5 + 5½ punten
Kosten in company : € 1.900,- per groep tot 15 deelnemers
Kosten individuele deelname : € 320,-