Ons onderzoek is praktijkgestuurd en komt tot stand in samenwerking met onze opdrachtgevers. Fortho voert onderzoek uit voor gemeenten, overheid en (jeugd)zorginstellingen. De medewerkers van Fortho zijn gespecialiseerd in:

(Effect)onderzoek

bijvoorbeeld RCT-onderzoek, quasi-experimenteel onderzoek en n=1 onderzoek,

Ontwikkelonderzoek

die bijvoorbeeld leiden tot nieuwe interventies, instrumenten of methodieken/werkwijzen;

Validatieonderzoek

waarbij instrumenten, zoals signalerings- en risicotaxatie-instrumenten, gevalideerd worden voor de Nederlandse praktijk. Ook onderzoek naar de bruikbaarheid van instrumenten hoort hierbij;

Beschrijvend onderzoek

bijvoorbeeld om ontwikkelingen of trends in het veld vast te stellen;

Segmentatie-onderzoek

waarmee bijvoorbeeld inzichtelijk wordt welke groepen jongeren de grootste kans hebben om probleemgedrag te vertonen of welke kinderen het meeste risico lopen op kindermishandeling en/of verwaarlozing. Ook onderzoek naar de vragen welke interventies voor welke groepen het beste werken, en waarom, behoort hiertoe;

Literatuurstudies

Specifiek is veel kennis en expertise aanwezig over het uitvoeren van een meta-analyse. Hierin wordt een samenvatting gemaakt van resultaten van onderzoek naar een afgebakend onderwerp, zoals de effectiviteit van verschillende typen interventies, of de sterkte van risicofactoren voor probleemgedrag of kindermishandeling.