De besluitvorming over passende interventies bij zorgwekkende opgroei- en opvoedingssituaties is complex. Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de verschillende fases van het besluitvormingsproces en de typen instrumenten die hierin ondersteunend zijn. 

 

 

De medewerkers van Fortho hebben zeer ruime ervaring in de ontwikkeling en validatie van instrumenten voor screening, veiligheidstaxatie, risicotaxatie, behoeftetaxatie en responsiviteitstaxatie die ondersteunend zijn voor professionals in de jeugdzorg. Een goed voorbeeld hiervan is de ARIJ die inmiddels door een groot aantal jeugdzorginstellingen in heel Nederland wordt gebruikt.

ARIJ

De ARIJ is bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen èn om het risico op toekomstige kindonveiligheid te schatten. De ARIJ omvat onderdelen voor:

  • veiligheidstaxatie (10 items): hiermee wordt de directe onveiligheid van het kind vastgesteld
  • risicotaxatie (23 items): hiermee wordt het risico op toekomstige kindonveiligheid ingeschat
  • dynamische risicotaxatie: het dynamisch risicoprofiel geeft aan in hoeverre het risico op toekomstige kindonveiligheid kan worden verlaagd met ingrijpen in de risicofactoren die de ARIJ meet. Het profiel kan ook worden gebruikt om vooruitgang te monitoren in een zorgtraject.

Download hier de ARIJ en aanvullende informatie.

Overige instrumenten

ARIJ-Needs

De ARIJ-Needs is een hulpmiddel bij besluitvorming over welke interventie het beste past bij een gezin, gegeven de zorgbehoeften van het gezin.

De ARIJ-Needs bestaat uit twee onderdelen:

  1. een behoeftetaxatie-onderdeel, waarmee dynamische risicofactoren, en dus zorgbehoeften, getaxeerd kunnen worden en
  2. een beslissingsondersteunende module, waarmee een koppeling gemaakt wordt tussen de getaxeerde risicofactoren en interventies die daarop aangrijpen.

CFRA-NL

De CFRA-NL is de Nederlandse versie van de California Family Risk Assessment (CFRA). Het doel van dit instrument is het risico op kindermishandeling in te schatten.

Download hier meer informatie over de CFRA-NL (Nederlands- en Engelstalige artikelen, het instrument en de handleiding).

ERBIJ

De ERBIJ meet (a) het algemene risico op delicten bij jongvolwassenen en (b) de mate van veranderbaarheid van het risico op delicten. De ERBIJ is gebaseerd op de RISc (Recidieve Inschattings Schalen; Adviesbureau Van Montfoor, 2007). De belangrijkste verschillen tussen de ERBIJ en de RISc zijn:

  • De ERBIJ bevat een aparte module voor risico en behoeftetaxatie en maakt een aparte inschatting van het Algemene Risico op Recidive (ARR) en het Dynamisch Risico Profiel (DRP), waarmee de mate van veranderbaarheid van het risico wordt weergegeven;
  • De wegingen/cut-off scores van de ERBIJ zijn geoptimaliseerd voor 16- tot 23-jarigen;
  • De schalen van het behoeftetaxatie-onderdeel van de ERBIJ bevatten alleen dynamische risicofactoren;
  • De schaal Emotioneel Welzijn is geen onderdeel van dit instrument, omdat de items van deze schaal een relatief lage samenhang bleken te hebben met recidive;
  • Een aantal onderdelen is weggelaten uit de RISc, zoals de verdiepingsdiagnostiek en het plan van aanpak.

Download hier meer informatie over de ERBIJ (wetenschappelijke verantwoording en het instrument).