Fortho is het wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor jeugd- en gezinsproblemen van de Universiteit van Amsterdam. Bij Fortho houden we ons bezig met kennisontwikkeling, kennisverspreiding, en kennisuitwisseling. Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het vaststellen van de effectiviteit van interventies en de ontwikkeling en validering van instrumenten voor diagnostiek. Met onze producten en diensten hebben we als doel om het evidence-based handelen van praktijkinstellingen te bevorderen.

Jeugdcriminaliteit en ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen staan volop in de belangstelling, zeker in de grootstedelijke omgeving. Er zijn jongeren die overlast en schade in hun omgeving veroorzaken, en bij wie tijdig ingrijpen noodzakelijk is om meer overlast en schade te voorkomen. Aan de andere kant zijn er ook kinderen en jongeren die ernstig worden bedreigd in hun ontwikkeling, zoals bij kindermishandeling en/of verwaarlozing het geval is. Bij hen is juridisch ingrijpen noodzakelijk om hun veiligheid en ontwikkelingskansen te kunnen waarborgen.

Overheden, gemeenten en hulpverleningsinstellingen ondernemen allerlei acties om kinderen en jongeren te helpen, zoals het maken van nieuwe wet- en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, en het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor de verbetering van het diagnostisch proces. Aandacht voor evidence-based handelen neemt steeds verder toe. Dit vereist niet alleen kennis over welke zorg precies werkt, maar ook kennis over waarom, voor wie, en onder welke omstandigheden zorg werkt. Ook is kennis over de manier waarop de werkzaamheid van zorg vastgesteld kan worden onmisbaar. Het Expertisecentrum Forensische Orthopedagogiek (Fortho) ontwikkelt deze onmisbare kennis en deelt deze met de praktijk.

Missie

Onze missie is de jeugdzorg te verbeteren door wetenschap te verbinden met de praktijk.

Fortho voert hoogwaardig praktijkgestuurd onderzoek uit met een wetenschappelijke basis, dat altijd is afgestemd op de wensen en behoeften van de praktijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van bruikbare praktische toepassingen in de jeugdzorg die wetenschappelijk verantwoord zijn. Kwaliteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid zijn centrale kenmerken van ons onderzoek. Een kernwaarde van Fortho is dat ons onderzoek relevant moet zijn voor praktijk, beleidsmakers, en collega-wetenschappers.

Medewerkers

Geert Jan Stams

Functie: Directeur
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-55 40 28 62

Prof. dr. Geert Jan Stams is hoogleraar in de Forensische Orthopedagogiek. Hij heeft expertise op het gebied van jeugddelinquentie, kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Daarnaast heeft Stams uitgebreide kennis over jeugdbeleid, residentiƫle jeugdzorg, de kwaliteit van opvoeder-kind-relaties en gehechtheid, morele ontwikkeling, pleegzorg en adoptie, en preventieve en curatieve (justitiƫle) interventies, waaronder sociale netwerkinterventies zoals het familienetwerkberaad en het toewijzen van een mentor uit het eigen sociale netwerk. Ook heeft hij expertise in ervaringsgerichte interventies waarin bijvoorbeeld sport en muziek een sleutelrol spelen. Op al deze gebieden verrichtte Stams veelvuldig experimenteel en longitudinaal onderzoek onder praktijk-representatieve condities. Tot slot heeft hij talrijke kwalitatieve en kwantitatieve overzichtsstudies uitgevoerd en was hij veelvuldig betrokken bij ontwikkelings- en valideringsonderzoek van meetinstrumenten, waaronder instrumenten voor het meten van residentieel leefklimaat, gehechtheidsrelaties en moreel oordelen.

Publicatielijst / LinkedIn

Claudia van der Put

Functie: Senior onderzoeker/adjunct directeur
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 06-55402930

Dr. Claudia van der Put heeft een achtergrond in de forensische orthopedagogiek, communicatiewetenschap en methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek. Claudia zet zich in voor een verbetering van de klinische praktijk door toepassing van evidence-based methoden en interventies. Haar onderzoek is met name gericht op instrumentontwikkeling (voor screening, veiligheidstaxatie, en risicotaxatie) en interventieonderzoek. Claudia heeft ruime ervaring met het leiden van landelijke onderzoeksprojecten zoals het consortium Effectief vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van kindermishandeling. Ook heeft zij ruime ervaring met het ontwikkelen en valideren van instrumenten waarvan enkele in heel Nederland worden gebruikt zoals het LIJ en de ARIJ. Tot slot heeft Claudia expertise in het analyseren van grote datasets en het toepassen van innovatieve statistische technieken.

Publicatielijst / LinkedIn

Mark Assink

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dr. Mark Assink heeft een achtergrond in psychologie, informatiekunde en forensische orthopedagogiek. Hij past zijn wetenschappelijke kennis en inzichten toe in de (klinische) praktijk. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de preventie van jeugddelinquentie en de preventie van kindermishandeling. Mark heeft expertise in het ontwikkelen en valideren van verschillende type instrumenten, kwantitatief literatuuronderzoek (meta-analyse), en het uitvoeren van experimenteel onderzoek. Daarnaast heeft hij ervaring met diverse statistische technieken en het analyseren van grote datasets.

Publicatielijst / LinkedIn